سفارش تبلیغ
صبا ویژنقلب احمق در دهان او، و زبان عاقل در قلب او قرار دارد.                

                                                                        حکمت41نهج البلاغه 


 

راه های شناخت عاقل و احمق
نویسنده : واحد نهج البلاغه » ساعت 7:34 عصر روز 90/4/22

 
 عمل مستحب انسان را به خدا نزدیک نمی گرداند اگر به واجب زیان رساند.

حکمت39نهج البلاغه


 

جایگاه واجبات و مستحبات
نویسنده : واحد نهج البلاغه » ساعت 7:30 عصر روز 90/4/22

 
 شبهه را برای این شبهه نامیدند که به حق شباهت دارد.اما نور هدایت کننده دوستان خدا،در شبهات یقین است،و راهنمای آنان مسیر هدایت الهی است.اما دشمنان خدا،دعوت کننده ی شان در شبهات گمراهی است،وراهنمای آنان کوری است.آن کس که از مرگ بترسد نجات نمی یابد، وآن کس که زنده ماندن را دوست دارد برای همیشه در دنیا نخواهد ماند. 

((ترجمه ی خطبه ی38نهج البلاغه))


 

شبهه
نویسنده : واحد نهج البلاغه » ساعت 7:16 عصر روز 90/4/22

 
 ای پسرم!من تو را از دنیا و تحولات گوناگونش،و نابودی و دست به دست گردیدنش آگاه کردم،و از آخرت و آنچه برای انسان ها در آنجا فراهم است اطلاع دادم و برای هر دو مثال ها زدم،تا پند پذیری،و راه و رسم زندگی بیاموزی.همانا داستان آن کس که دنیا را آزمود،چونان مسافرانی است که در سر منزلی بی آب و علف و دشوار اقامت دارند و قصد کوچ کردن به سرزمینی را دارند که در آنجا آسایش و رفاه فراهم است.

پس،مشکلات راه را تحمل می کنند و جدایی دوستان را می پذیرند و سختی سفر،و ناگواری غذا را با جان و دل قبول می کنند،تا به جایگاه وسیع و منزلگاه امن،با آرامش قدم بگذارند و از تمام سختی های طول سفر احساس ناراحتی ندارند،وهزینه های مصرف شده را غرامت نمی شمارند و هیچ چیز برای آنان دوست داشتنی نیست جز آنکه به منزل امن،و محل آرامش برسند.اما داستان دنیا پرستان همانند گروهی است که از جایگاهی پر از نعمت ها می خواهند به سرزمین خشک و بی آب و علف کوچ کنند،پس در نظر آنان،چیزی ناراحت کننده تر از این نیست که از جایگاه خود جدا شوند،و ناراحتی ها را باید تحمل کنند.

 نهج البلاغه فرازی از نامه 31


 


نویسنده : واحد نهج البلاغه » ساعت 8:39 عصر روز 90/4/3

 
 اگر دشمنان اسلام به سایه ی اطاعت باز گردند،پس همان است که دوست داریم،واگر کارشان به جدایی و نافرمانی کشید با کمک فرمانبرداران با مخالفان نبرد کن،و از آنان که فرمان می برند برای سرکوب آنها که از یاری تو سر باز میزنند مدد گیر،زیرا آن کس که از جنگ کراهت دارد بهتر است که شرکت نداشته باشد،و شرکت نکردنش از یاری دادن اجباری بهتر است.  

 

 

نهج البلاغه نامه 4


 


نویسنده : واحد نهج البلاغه » ساعت 8:26 عصر روز 90/4/3